Capacitación de aspirantes a bomberos voluntarios de Zapatoca